سفارش تبلیغ
صبا ویژن

داستانهای امید (قاصدک)

فیلم 8 دقیقه ای که هیچکس تحمل نکرد!

 

نگاه ها همه بر روی پرده سینما بود.

اکران فیلم شروع شد،شروع فیلم سقف یک اتاق دو دقیقه بعد همچنان سقف اتاق, سه, چهار, پنج, .......,هشت دقیقه اول فیلم فقط سقف اتاق!

فیلم 8 دقیقه ای که هیچکس تحمل نکرد

فیلم 8 دقیقه ای که هیچکس تحمل نکرد
 
صدای همه در آمد.  
 
اغلب حاضران سینما را ترک کردند.
??
ناگهان دوربین حرکت کرد و آمد پایین و به بیمار قطع نخاع خوابیده روی تخت رسید .

فیلم 8 دقیقه ای که هیچکس تحمل نکرد

زیرنویس فیلم، این تنها 8 دقیقه از زندگی این جانباز بود و ما طاقت نداشتیم ...

 


ارسال شده در توسط امید احدی